Zachodzi słońce /Norwegia

Krajobraz Górski Lofoty