Polityka prywatności

KLAUZULA INFORMACYJNA PRZY POBIERANIU DANYCH BEZPOŚREDNIO OD OSOBY Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:
1) Administratorem Twoich danych osobowych jest SOWIŃSKIFOTO ŁUKASZ SOWIŃSKI NIP: 7352658073 , REGON: 123093236 z siedzibą pod adresem Zubrzyca Górna 167a 34-484 Zubrzyca Górna, zwany dalej SOWIŃSKIFOTO

 

 

2) SOWIŃSKIFOTO przetwarza dane osobowe podane przez Ciebie przy złożeniu zamówienia, lub wysłaniu zapytania poprzez adres email. Zakres tych danych warunkuje rodzaj usługi, którą zamawiasz lub z której korzystasz. Podstawowy zakres tych danych to: imię i nazwisko lub firma,  adres zamieszkania lub adres siedziby, adresy kontaktowe (adres korespondencyjny do korespondencji papierowej, adres email, telefon), imię i nazwisko lub firma osoby wskazanej przez Ciebie jako osoba uprawniona do reprezentacji Ciebie w sprawach dotyczących Twoich usług a także jej adresy kontaktowe (adres korespondencyjny do korespondencji papierowej, adres email, telefon).

 

3)  W zakresie niezbędnym do wykonania zawartej przez Ciebie SOWIŃSKIFOTO umowy o świadczenie usług oferowanych przez SOWIŃSKIFOTO, a także w zakresie niezbędnym do podjęcia przez SOWIŃSKIFOTO działań  na Twoje żądanie, a także w zakresie niezbędnym do wypełnienia przez SOWIŃSKIFOTO  ciążącego na SOWIŃSKIFOTO obowiązku prawnego – przetwarzanie Twoich danych osobowych następuje na podstawie przepisu prawa tj. art. 6 ust. 1 lit. b) oraz lit. c) oraz lit. f) RODO, bez konieczności wyrażenia przez Ciebie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych. W pozostałym zakresie Twoje dane osobowe przetwarzane będą na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody.

 

4) SOWIŃSKIFOTO jest uprawniona do przekazywania Twoich danych osobowych podmiotom trzecim (zwanym dalej: Podwykonawcami SOWIŃSKIFOTO) w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Ciebie z SOWIŃSKIFOTO umowy. W związku z tym Twoje dane osobowe mogą być przekazane Podwykonawcom SOWIŃSKIFOTO na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych zawartej pomiędzy SOWIŃSKIFOTO a Podwykonawcami SOWIŃSKIFOTO (np takich jak kurier dostarczający przesyłkę).

 

5) Twoje dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. Przekazanie Twoich danych osobowych poza obszar EOG może jednak nastąpić, gdy będzie to konieczne w celu zrealizowania Twojej usługi, w tym sytuacji, gdy realizacja usługi będzie wymagała udziału Podwykonawców SOWIŃSKIFOTO  posiadających siedziby poza obszarem EOG.

6) Podczas przeglądania naszej witryny, będziemy zbierać następujące informacje:

  • Przeglądane produkty: użyjemy tych informacji, aby na przykład pokazać ci ostatnio oglądane produkty
  • Lokalizacja, adres IP i przeglądarka: użyjemy tych danych do oszacowania podatków i kosztów wysyłki
  • Adres wysyłki: poprosimy cię o wpisanie adresu, abyśmy mogli na przykład oszacować koszty wysyłki przed złożeniem zamówienia i wysłać zamówienie!

Będziemy również używać plików cookie do śledzenia zawartości koszyka podczas przeglądania naszej witryny.

7) Jeśli korzystasz z opcji Przelewy 24, przekazujemy Twoje dane, które są niezbędne do obsługi dokonania płatności za pośrednictwem serwisu przelewy24.pl