Regulamin

Regulamin

Strony:

Sprzedający: Sowińskifoto Łukasz Sowiński

Nabywca: klient sklepu Sowińskifoto

krajobraz.sowińskifoto.pl serwis internetowy produkujący na zamówienia indywidualne.

 • 1 Informacje ogólne
 1. Właścicielem sklepu internetowego krajobrazy.sowińskifoto.pl jest Sowińskifoto Łukasz Sowński mieszcząca się w Zubrzycy Górnej 167a, o numerze NIP:7352658073.
 2.  Poniższe warunki zastępują wszelkie inne słownie lub pisemnie wyrażone warunki dostaw, płatności, gwarancji i odpowiedzialności Sklepu Internetowego krajobraz.sowińskifoto.pl i dotyczą Nabywcy, z którym nie zawarto odrębnych umów.
 3.  Zapisy dotyczą wyrobów i towarów zakupionych w serwisie krajobraz.sowińskifoto.pl
 4. Nabywca zobowiązany jest do podania w formularzu zamówienia pełnych oraz zgodnych z prawdą (nazwisko, miejsce zamieszkania itd.) danych. W przypadku podania fałszywych danych, Nabywca ponosi odpowiedzialność za wynikłe z tego faktu szkody.

 

 • 2 Oświadczenie Sprzedawcy

Sprzedający oświadcza, iż  jest właścicielem praw autorskich każdego dzieła graficznego sprzedawanego na krajobraz.sowińskifoto.pl

 

 • 3 Zawarcie umowy

 

 1. Oferowane wyroby są produkowane indywidualnie według zamówień Nabywcy i/lub w razie potrzeby i na życzenie Nabywcy poddawane korekcie. Realizacja następuje po zaksięgowaniu pełnej wpłaty kwoty zamówienia na rachunku bankowym Sprzedawcy.
 2.  Każdy zamówiony artykuł jest konfigurowany w serwisie krajobraz.sowińskifoto.pl przez Nabywcę według opcji dostępnych przy oferowanym produkcie.  Nabywca powinien zapoznać się z wszystkimi dostępnymi opcjami konfiguracji oraz wziąć pod uwagę ostateczną cenę całkowitą. Wszystkie ceny są cenami ostatecznymi, płaconymi przez nabywcę.
 3.  Pliki cyfrowe mogą wymagać oddzielnej umowy w przypadku zakupu w celach komercyjnych.  Dane dotyczące zamówienia udostępniane są Nabywcy w potwierdzeniu otrzymanym drogą elektroniczną.
 4.  Zamówienia składane przez Nabywcę przyjmowane są wyłącznie z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących warunków i cen. Do wystawienia faktury wiążąca jest cena obowiązująca w chwili przekazania zamówienia przez Nabywcę.
 5. W przypadku nie uregulowania płatności w terminie 1-14 dni od złożenia zamówienia może ono zostać anulowane w systemie zamówień krajobrazy.sowińskifoto.pl
 6. Zamówienie jet realizowane dopiero po zaksięgowaniu środków na koncie, bankowym lub za pośrefnictwem serwisu przelewy24.pl lub wysłaniu potwierdzenia przelewu, na e-amil: sowinskifoto@gmail.com
 • 4 Płatności

 

 1. Płatność za towary dokonywana jest w formie przedpłaty na rachunek:

ŁUKASZ SOWIŃSKI

Zubrzyca Górna 167a
34-484 Zubrzyca Górna
NR KONTA: 45 8798 0002 0001 0011 5326 0007
2. lub za pośrednictwem serwisu przelewy 24.pl korzytajcego z płatności: MBank mTransfer, płacę z PKO, Santander, PŁAĆ Z ING, Bank Pekao, Millennium bank, ALLIOR BANK, Eurobank, płacę z inteligo, BGŻ BNP Paribas, T mobile Usługi Bankowe, Deutsche Bank, płacę z Citi Handlowy, Bank BPH, GET IN BANK, SGB BPS, Raiffeisen Bank Polska S.A., Idea Bank, Pocztowy24, Noble Bank, Płacę z Orange, Plus Bank, PBS Bank, płacę z IKO
3. lub płatność gotówką, przed realizacją zamówienia.
4. Inne, nie wymienione, formy płatności nie są akceptowane.
5. krajobraz.sowińskifoto.pl  zastrzega sobie prawo w poszczególnych przypadkach do akceptacji lub odmowy przyjęcia pewnych form płatności.

 

 • 5 Dostawa
 1. W przypadku, gdy dostarczenie wyrobu lub grupy wyrobów nie jest możliwe, krajobraz.sowińskifoto.pl  zobowiązuje się do natychmiastowego powiadomienia o tym fakcie swoich Nabywców. Jeżeli Nabywca zapłacił za towar, to pełna wartość jego zamówienia zostanie bez zwłoki zwrócona na wskazany przez Nabywcę rachunek bankowy.
 2.  Czas realizacji zamówienia to 7 dni roboczych, który biegnie od momentu zaksięgowania pełnej kwoty zapłaty za towar a ubiega w dniu wysyłki gotowego wyrobu. Krajobraz.sowińskifoto.pl   dokłada wszelkich starań aby dostawa była zrealizowana w jak najszybszym terminie od momentu wysyłki – jednak nie odpowiada za ewentualne opóźnienia spowodowane przez firmę kurierską. Zamówienia o różnym czasie realizacji wysyłane są po skompletowaniu całości zamówienia tj. po upływie czasu najdłuższego z podanych. Niektóre zamówienia mogą zostać wysłane indywidualnie, w szczególności zamówienia przekraczające rozmiarem typowe przesyłki kurierskie.
 3. . Dostawa następuje zgodnie z podanymi w zamówieniu internetowym cenami kalkulowanego wyrobu oraz kosztami transportu. (19 zł, w przypadku przesyłek wielkogabarytowych 30.90)
 4.  Koszty przesyłki obliczane są za każdy zamówiony wyrób zgodnie z kalkulatorem cen umieszczonym na stronie krajobrazy.sowińskifoto.pl. Jeśli zamawianych jest kilka produktów a te wysyłane są w jednej przesyłce w tym samym terminie, koszt przesyłki liczony jest jak za jeden produkt. Podane stawki dotyczą wysyłki na terytorium Polski.
 5.  Wysyłka poza granice Polski po konsultacji z krajobraz.sowińskifoto.pl
 6.  W przypadku dostawy towaru nie odpowiadającej ustaleniom umowy powstałym z naszej winy, Nabywca zobowiązuje się do udzielenia nam dodatkowego terminu realizacji zamówienia wynoszącego nie mniej niż 2 tygodnie. W takim wypadku najpierw należy zwrócić wadliwy produkt.

 

 • 6 Szkody powstałe w trakcie transportu
 1. Przy pakowaniu naszych produktów stosujemy staranne zabezpiecznia produktu przed transportem. Jeżeli dostarczone towary posiadają widoczne uszkodzenia i istnieje uzasadnione przypuszczenie, że wyrób został uszkodzony należy ten fakt zareklamować spedytorowi/ przewoźnikowi w trakcie dostawy. W uzasadnionych przypadkach należy odmówić przyjęcia takiego towaru oraz niezwłocznie skontaktować się w formie wiadomości email lub telefonicznie z serwisem krajobraz.sowińskifoto.pl
 2.  W przypadku stwierdzenia wad ukrytych należy niezwłocznie o tym poinformować w formie wiadomości email lub telefonicznie.

 

 • 7 Rękojmia

 

 1. Termin obowiązywania rękojmi wynosi jeden rok i rozpoczyna z dniem, w którym Nabywca otrzymał dany towar.
 2.  krajobraz.sowińskifoto.pl  nie ponosi odpowiedzialności za nieznaczne odstępstwa towaru dostarczonego od zaoferowanego. W przypadku druków na płótnie i zdjęć, nieznaczne odstępstwa kolorów w porównaniu z motywami wzorcowymi, jak również odstępstwa wynikające z innego formatu, jakości papieru, materiału i powierzchni nie są technicznie i produkcyjnie całkowicie do uniknięcia. Tego typu odstępstwa nie upoważniają do składania reklamacji.
 3. Do wykonania oferowanych przez krajobraz.sowińskifoto.pl  wyrobów wykorzystywane są materiały  ogólnodostępne w tej branży. W przypadku druków, farb, materiałów, odporności na światło itd. odpowiedzialność obowiązuje wyłącznie w zakresie przeciętnej trwałości danych wyrobów.
 4. Nabywca zobowiązuje się w przeciągu trzech dni roboczych od momentu dostarczenia towaru zgłosić pisemnie e-mailem, telefonicznie lub pocztą, reklamacje dotyczące błędnych dostaw i zauważalnych wad towaru.
 5. W przypadku, kiedy zakup towaru jest dla obu stron transakcją handlową, Nabywca zobowiązany jest, zawsze gdy jest to możliwe, sprawdzić towar niezwłocznie po jego otrzymaniu. W przypadku stwierdzenia wad, Nabywca powinien je niezwłocznie wskazać. Jeżeli Nabywca nie wskazał wad, towar uważa się za zaakceptowany, chyba, że wada ta nie była widoczna w trakcie sprawdzania towaru. Jeżeli wada pojawi się w późniejszym terminie, należy ją zgłosić niezwłocznie po wykryciu, w przeciwnym razie towar uważa się za zaakceptowany. Ustalenia te nie dotyczą sytuacji, kiedy wada została celowo przemilczana, aby uzyskać prawa konsumenckie wystarczy terminowe wysłanie informacji o stwierdzonej wadzie.
 6. Nabywca zgłaszający wadę ma obowiązek na wezwanie krajobraz.sowińskifoto.pl  wysłać wadliwy wyrób od przeprowadzenia procesu reklamacyjnego. krajobraz.sowińskifoto.pl  ma obowiązek zakończyć proces reklamacyjny jak najszybciej w nieprzekraczalnym terminie 14 dni. Zakończenie procesu oznacza określenie stanowiska i jest liczone od momentu dostarczenia towaru. W przypadku nie wywiązania się przez Dostawcę z podanego terminu uprawnia Nabywcę do rozwiązania umowy i żądania zwrotu zapłaconej kwoty zamówienia.
 7. Szkody powstałe na skutek nieprawidłowych lub niezgodnych z umową działań Nabywcy w trakcie montażu lub użytkowania towaru nie są podstawą do wnoszenia roszczeń wobec krajobraz.sowińskifoto.pl . Nieprawidłowe lub niezgodne z umową działania określone są w informacjach podanych przez producenta towaru

 

 • 8 Odstąpienie od umowy kupna
 1. krajobraz.sowińskifoto.pl  jest serwisem produkcji na życzenie. Nabywca określa parametry zamówienia: wybiera: zdjęcie, materiał, wymiar wydruku. Produkcja każdego wyrobu realizowana jest od podstaw wg zlecenia Nabywcy. Odstąpienie od umowy jest możliwe przed wpłaceniem środków na konto. Po tym fakcie niema możliwości odstąpienia od umowy.

 

 • 9 Promocje
 1. Przy zamówieniu powyżej wartości 335 zł, dostępna jest opcja darmowej wysyłki.
 2. Sklep krajobraz.sowinskifoto.pl umożliwia korzystanie z  kuponów zawierających kody rabatowe na zamówienia.
 3. Dostępne kody rabatowe:
 4. Darmowa przesyłka- kod umożliwia zamówienie całego koszyka bez ponoszenia kosztów przesyłki, nie dotyczy opcji zakupów z kategorii „panoramy”. Każdy kod może być raz wykorzystany przez jednego użytkownika.
 5.  Procentowy rabat na cały koszyk- kod dodaje rabat na wszystkie produkty zamówione w koszyku. Każdy kod może być raz wykorzystany przez jednego użytkownika.
 6. Procentowy rabat na produkt- kod dodaje rabat na pojedyńczy produkt zamówiony w koszyku. W przypadku kilku produktów w koszyku, rabat udzielany jest na najdroższy produkt w koszyku. Każdy kod może być raz wykorzystany przez jednego użytkownika.
 7. Promocje nie łączą się.
 8. Kody rabatowe można zdobyć między innymi uczestnicząc w akcjach promocyjnych na stronie facebook.com/krajobrazysowinskifoto/ lub z ulotek reklamowych i innych źródeł.
 9. Kupony z kodami rabatowymi mogą być niemożliwe do aktywacji po upłynięciu 6 miesięcy od dnia otrzymania kuponu.

 

 • 10 Ochrona danych

 

 1. Przekazane nam przez Nabywcę dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r O ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr 133 poz 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
 2.  Przekazane nam przez Nabywcę dane osobowe, jeżeli nie jest to konieczne w celu wyjaśnienia, dokonania zmian lub zmiany treści umowy, będą wykorzystywane wyłącznie do realizacji umowy kupna-sprzedaży, jak na przykład do przekazania towarów pod wskazany adres lub realizację płatności za pośrednictwem przelewy24.pl. Wykorzystywanie danych Nabywcy w celach reklamowych, marketingowych lub do sporządzania przez nas ofert wymagają wyraźnej zgody Nabywcy, który ma możliwość udzielenia zgody przed złożeniem zamówienia, zgoda taka jest udzielana dobrowolnie i oświadczenie takie znaleźć można na naszych stronach internetowych, możliwe jest również w każdej chwili odstąpienie od udzielonej zgody.
 3.  Przekazane nam przez Nabywcę dane osobowe, które są konieczne aby umożliwić nam realizację złożonych zamówień, będą wykorzystywane wyłącznie do realizacji podpisanych między nami umów kupna-sprzedaży. Dane użytkownika to szczególne cechy pozwalające na identyfikację użytkowników, określające poszczególne terminy oraz zakres danego użytkowania, a także opisujące usługi produkcji na zlecenie, z których Nabywca skorzystał.
 4.  Aby uzyskać dodatkowe informacje, odmówić zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz danych użytkownika, fakt ten należy zgłosić pisemnie w formie maila, faksu lub listownie.

 

 • 11 Prawa autorskie
 1. Sprzedawane przez krajobraz.sowińskifoto.pl  wyroby objęte są  prawami autorskimi. Nabywca lub osoby trzecie nie jest upoważniony do produkcji, rozpowszechniania lub powielania wyrobów krajobraz.sowińskifoto.pl. Możliwość powielania utworów wymaga sprecyzowania w dodatkowej umowie.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym paragrafie zastosowanie mają przepisy Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r O prawie autorskim i prawach pokrewnych (DZ.U.z2006r. Nr 90 poz 631 z późn. zm.).

 

 • 12 Postanowienia końcowe
 1. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.
 2.  W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie zapisy Kodeksu Cywilnego.