Wielowarstwowiec /Włochy

Zdjęcie na ścianę Toskańskie pagórki