Budzi się dzień / Norwegia

Budzi się dzień / Norwegia